Våra Odlingar

På Solmarka brukas totalt 123 ha åker varav 20 ha är grönsaker. Med en anpassad gödsling och de biodynamiska prepäraten försöker vi framhäva den individuella smaken i varje gröda och på så vis skapa fantastiska råvaror både på friland samt i växthus.

Vi är även måna om att ta hand om den jord vi har och försöker med en väl genomtänkt växtföljd och mellangrödor hjälpa maskar och smådjur att skapa en långsiktig jordstruktur samt en bördig jord för framtiden. På gården odlar vi ett 40 tal grönsaker, både på friland som i växthus, vi odlar även potatis samt en hel del olika spannmål och brödsäd.

VÄXTFÖLJDEN

 

På Solmarka gård har det odlats biodynamsikt sedan 1976. Åkermarken är i dagsläget 123 ha som odlas i en 6:årig växtföljd med vallodling, spannmålsodling och grönsaker. Utöver åkermarken finns även ca 20 ha naturbetesmark som betas av våra kor och får.
Växtföljden som innebär att man växlar mellan grödorna varje år är enligt följande;

 

År 1 Korn/ havre/ ärtor med insådd av klöverrik vall

År 2 Vall som skördas tre ggr till vinterfoder för djuren

År 3 Vall som skördas tre ggr till vinterfoder för djuren, därefter plöjning och sådd av höstsäd

År 4 Höstsäd tex vete, dinkel, rågvete etc. Skörden används som brödsäd eller foder

År 5 Potatis, egen komposterad stallgödsel tillförs

År 6 Grönsaker, egen komposterad stallgödsel tillförs

 

På detta vis har vi en allsidig odling som varje år ger en lagom mängd foder till djuren och spannmål/ grönsaker till försäljning.