DET HÄR ÄR SOLMARKA

 

Vi, Ruth Doppstadt och Botulf Bernhard arrenderar sedan 1997 Solmarka Gård. Vi driver tillsammans med 8 fantastiska medarbetare Solmarka Gård som omfattar 65 ha åker och 10 ha naturbete. Totalt brukar vi 123 ha åker samt 20 ha naturbete, allting odlas enligt biodynamiska principer och Demeters riktlinjer. Vi har ca 40 kor med rekrytering samt 3000 värphöns och 6 tackor med lamm. Solmarka Gård har brukats biodynamiskt sedan 1976.

Våra medarbetare

 

Vi har åtta duktiga och engagerade medarbetare som med bred kompetens och målmedvetenhet hjälper oss att förverkliga både vardag och framtidsvisioner. Tillsammans arbetar vi hårt för att skapa mat med hög kvalité och framförallt en god smak. Vi har ett uttalat intresse för mångfald både vad gäller odlingar men även en vilja att ta emot praktikanter, studenter och skolelever, där vi alla tillsammans bemödar oss att på olika kunskapsnivåer ge dem en lärorik inblick i livet på gården.
Våra medarbetare tar tillsammans med oss ansvar för de olika områdena på gården såsom djurhållningen, grönsaksodlingen och åkerbruket. 

Våra certifieringar

 

 Demeter är en märkning för biodynamisk odling som är en typ av ekologisk odling. Märkningens krav bygger på EU:s regler för ekologisk produktion. Utöver dem ställer Demeter krav på hänsyn till samspelet med naturens cykler och rytmer i odlingsplaneringen. I Sverige står svenska Demeterförbundet bakom märkningen. Märket förekommer i två varianter. Det här är den internationella märkningen, som ska sitta på alla demetergodkända produkter. Det äldre märket (grön blomma på vit botten) förekommer fortfarande på de flesta svenska produkter som följer Demetercertifieringen.

EU Ekologiskt är den europeiska märkningen för ekologisk produktion. Vad som får kallas ekologiskt styrs av en EU-förordning, bland annat att maten är producerad utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det finns också krav på djurhänsyn och endast ett fåtal tillsatser är tillåtna i färdig mat.

KRAV är en svensk, ekologisk märkning som bygger på EU:s regler för ekologisk produktion. Vad som får kallas ekologiskt styrs av en EU-förordning, bland annat att maten är producerad utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel och att endast ett fåtal tillsatser är tillåtna. Utöver EU:s regler har KRAV egna, utökade regler för till exempel djuromsorg, klimat och sociala aspekter.

Vi bygger en laduGård…

 

Byggnation av en ny lösdriftsladugård för våra 40 mjölkkor och ungdjur. Ladugården som är planerad för våra kor som nu och i framtiden ska bära horn blir 52 m lång och 17 m bred. I direkt anslutning kommer en 60 graders vinkelbyggnad för kalvar och ungdjur med en längd på 25 m och 14 m bred. Korna vistas på en stor djupströbädd av halm och går sedan via 3 trappsteg upp till en 4,5 m bred skrapgång där de kan uppsöka flera vattenposter och har tillgång till mat via det utanpåliggande foderbordet med öppen långsida mot öster. Här har varje ko gott om plats och det finns många reträttvägar vid fastställande av rangordning. I södra hörnet finns ett 2×3 tandemmjölkstall med anslutande tankrum och erforderliga förvaringsutrymmen. Bredvid mjölkrummet finns en större kalvbox för de allra minsta kalvarna om ca 50 m². Vinkelbyggnaden har samma uppbyggnad som hos korna, men är inte lika bred. Det finns möjlighet att flytta djur mellan de 2 byggnaderna på ett smidigt sätt. På baksidan finns gödselplatta och nybyggd gödselbehållare med tak. Nya inomgårdsvägar binder samman den nya ladugården med redan befintliga byggnader. Hela byggnaden smälter mycket fint in i landskapet och bildar tillsammans med de 2 övriga gårdscentra en ny riktigt fin helhet.

 

har du en fråga?

skicka meddelande