Praktik

 

Sedan många år tillbaka erbjuder vi skolelever att göra sin skolpraktik på gården, de kommer mestadels från Waldorfskolor i Sverige och Tyskland då dom har ca fyra veckor praktik inlagt i kursplanen i klass nio. Det glädjer oss att se vilken enorm utveckling som sker med varje elev under dessa veckor, många får för första gången vara med om att skörda och sortera grönsaker eller mjölka en ko, det är en enorm berikning för oss att få följa dessa små men viktiga steg i deras utveckling. Sedan 2008 har vi även ett fint och kontinuerligt samarbete med Viderskolan i Köpenhamn som varje höst gör sin praktik gemensamt tillsammans med 3-4 lärare. Under en vecka får de ta del av alla sysslor och alla väder tillsammans ute på åkrarna och tillsammans med oss och våra anställda. Vi erbjuder även allmänt praktikplatser under hela året för den som känner sig intresserad och engagerad när det handlar om hållbart jordbruk och vill samla erfarenheter för livet. Vi ser gärna att praktiken varar i minst tre veckor då vi av erfarenhet kunnat se att den tiden behövs för att utbytet ska bli så bra och långsiktigt som möjligt för båda parterna.

 

UTBILDNING

 

Vi erbjuder varje år plats till studenter som studerar jordbruk på olika platser i världen. Mestadels går dom ekologiska utbildningar men vi tar gärna emot även från konventionella kurser. Vi kommer överens om enskilda inriktningar från fall till fall, här finns möjlighet att lägga tyngdpunkt på djurhållning med kor eller höns, åkerbruk eller grönsaksodling.Vi har stabilt samarbete med BINGN (nordisk biodynamisk urbildning), BERAS (utbildning från Vitryssland) men välkomnar även alla studenter från andra utbildningar. Hos oss får man en tydlig praktisk erfarenhet från ett mångsidigt ekologiskt jordbruk.Vi har ett boende på gården med enskilda rum samt gemensamma utrymmen och kök, här bor man med alla andra praktikanter som gör sin praktik samtidigt.