Våra djur

 

Våra djur kan liknas vid ett stort nav, som ger en grundförutsättning för alla olika inriktningar vi har på gården. Djuren, beteshagar och åkrar bilar en symbios där djurens gödsel ger näring och liv ute på åkrarna, och grödorna in sin tur ger tillbaka ett energirikt vinterfoder. Vi har ca 40 kor med kalvar och ungdjur samt 3000 hönor och även 6 tackor med lamm som alla har tillgång till våra betesmarker.