För närvarende har vi ett 30-tal mjölkkor av SRB och levererar vår ekologiska mjölk till Arla och tar även hand om en del mjölk själv och förädlar mjölken till olika ostar i Solmarkas Gårdsmejeri.